HỆ THỐNG TRA ĐIỂM
Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội
*****
Từ cần tìm: Ngày Sinh: Cấp độ:
Tìm theo Họ và Tên Tìm theo Số báo danh
Lưu ý: Bạn phải nhập Họ & tên (không dấu) hoặc nhập Số báo danh (chỉ nhập 7 kí tự cuối) Vd: SBD: 15040511C0801001 nhập là: 0801001 và nhập Ngày tháng năm sinh dạng d.m.yyyy - Vd: 25.8.1994, sau đó chọn Cấp độ thi để bắt đầu tìm kiếm