Chương trình Kỹ sư miễn phí cho sinh viên Việt Nam 2018

Khoa Kỹ thuật xây dựng Đại học Quốc lập Đài Loan cung cấp chương trình kỹ sư miễn phí cho sinh viên Việt Nam, do Bộ Giáo dục Đài Loan tài trợ, chi tiết chương trình như bên dưới...

                                       Freestudy

- Bạn có muốn làm chủ mô hình 3D?
- Bạn có muốn sử dụng các bản vẽ chuyên nghiệp để vẽ ra ý tưởng của bạn?
- Đặc biệt, dự án CAD & BIM được làm do chính giảng viên Shang-Hsien Patrick Hsieh và Jessy Kang!
- Khóa học "CAD 3D cơ bản", khóa học đầu tiên của chương trình đặc biệt này đang chuẩn bị diễn ra!

     Bạn học được những gì sau khi kết thúc khóa học này:

- Bạn sẽ có thể biết cách sử dụng các chức năng mô hình hoá của SketchUp bằng cách tạo mô hình 3D.
- Bạn sẽ có thể hiển thị hoặc minh họa ý tưởng của mình một cách chuyên nghiệp và rõ ràng.
- Bạn sẽ có thể mang bất cứ điều gì trong tâm trí của bạn vào mô hình 3D.

Ngày bắt đầu khóa học "CAD 3D cơ bản" là ngày 15 tháng 1 năm 2018.

Thời gian ghi danh: Bắt đầu từ ngày 08/01/2018

Hãy nhanh tay đăng ký nhé các bạn!

*Thông tin
Giảng viên: Jessy Kang, professor at National Taiwan University
http://www.openedu.tw/course.jsp?id=456

Giới thiệu chuyên ngành:
https://www.youtube.com/watch?v=H09iV0614_c

TEC - HN