Nhân sự Trung Tâm

 

 

 

 

 

Nhân sự Trung tâm:

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Thiện Nam

Chuyên viên: Thạc sỹ Lý Hoài Nam

Chuyên viên: Thạc sỹ Nguyễn Mai Đức

Chuyên viên IT: Cử nhân Đặng Văn Thịnh

Chuyên viên: Cử nhân Nguyễn Thị Minh Thảo

Giáo viên Đài Loan: Hoàng Vận Linh

Mọi thông tin liên hệ:

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.858.0808

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TECHANOI