Lịch học ôn TOCFL tháng 6/2017

LỚP LUYỆN THI THÁNG 6/2017

LỚP HỌC ĐƯỢC MỞ RA TRƯỚC MỖI KỲ THI TOCFL GIÚP THÍ SINH TỔNG KẾT LẠI KIẾN THỨC VÀ LÀM QUEN VỚI CÁC KĨ NĂNG CẦN THIẾT CỦA KỲ THI TOCFL.

適合短期內要考TOCFL者,透過課堂中不斷練習考題,熟悉考試技巧及方向。
Lớp học được tổ chức vào tối các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuấn (18h-20h).

Slide1

 

Slide2

TEC - HN