Thông báo đăng ký thi TOCFL trên máy tính - đợt 3, tháng 06/2018

     Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính đợt thi tháng 06/2018.

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký thi TOCFL trên máy tính - đợt 2, tháng 04/2018

     Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính đợt thi tháng 04/2018.

Xem tiếp...

Lịch thi TOCFL dự kiến tại Trung tâm Giáo dục Đài Loan năm 2018

     Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội xin thông báo:

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký thi TOCFL trên máy tính - đợt 1, tháng 02/2018

          Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính đợt thi tháng 02/2018.

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký thi TOCFL trên máy tính - đợt thi 11/2017

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính đợt thi tháng 11/2017.

Xem tiếp...

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 7 năm 2017

越南河内地區20177月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

LỊCH THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) THÁNG 7 NĂM 2017

Xem tiếp...

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 2 năm 2017

 越南河内地區20172月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

LỊCH THI NĂNG LỰC HOA NG(TOCFL) THÁNG 2NĂM 2017

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký dự thi Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính tháng 11/2016

Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính 26/11/2016.

Xem tiếp...

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 11 năm 2016

Logo TOCFL

 

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 11 năm 2016

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký dự thi Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính tháng 8/2016

Phòng Giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính 27/8/2016.

Xem tiếp...

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 07 năm 2016

Logo TOCFL

 

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 07 năm 2016

Xem tiếp...

Lịch thi Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tại miền Bắc Việt Nam năm 2016

          Lịch thi kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tại miền Bắc Việt Nam năm 2016 

Xem tiếp...

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 01 năm 2016

Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 01 năm 2016

Xem tiếp...

Page 1 of 2