Lịch thi TOCFL dự kiến tại Trung tâm Giáo dục Đài Loan năm 2018

     Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội xin thông báo:

     Trước nhu cầu ngày càng cao hiện nay trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, với kinh nghiệm và sự uy tín của mình từ các đợt tổ chức thi Đánh giá năng lực Hoa ngữ những năm gần đây,  Ủy ban Thúc đẩy Kỳ thi Năng lưc Hoa ngữ (Đài Loan) đã đồng ý nâng số lần tổ chức thi TOCFL tại Trung tâm Giáo dục Đài Loan trong năm 2018 thành 6 đợt. Các đợt thi này diễn ra và thời gian cụ thể như sau:

Stt

Thời gian thi

     

Địa điểm tổ chức

Thời gian ghi danh

Hình thức thi

     

1

4/2/2018

河内人文社會科學大學

30/11/2017 - 5/1/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính

2

8/4/2018

河内人文社會科學大學

1/2/2018 - 9/3/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính

3

10/6/2018

河内人文社會科學大學

2/4/2018 - 11/5/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính

4

5/8/2018

河内人文社會科學大學

1/6/2018 - 6/7/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính

5

7/10/2018

河内人文社會科學大學

1/8/2018 - 7/9/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính

6

9/12/2018

河内人文社會科學大學

1/10/2018 - 9/11/2018

電腦化測驗

Trường ĐH KHXH&NV, HN

Thi trên máy tính


       

     Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội xin thông báo để các bạn thí sinh có nhu cầu thi TOCFL nắm bắt được thông tin. Lưu ý rằng, các thông tin trên chỉ là thời gian dự kiến và có thể thay đổi, những thay đổi sẽ được thông báo trên các phương tiện truyền thông của Trung tâm như website, facebook...

     Ghi danh tại địa chỉ đường link: https://vn.sc-top.org.tw/vn/index.php

TEC-HN