Đề thi thử kì thi TOCFL 2017

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TOCFL 2017

Xem tiếp...

Mẫu đơn phúc khảo kì thi TOCFL và thủ tục cấp lại chứng chỉ TOCFL

Phúc khảo       Dưới đây là biểu mẫu Phúc khảo cho kì thi TOCFL và thủ tục xin cấp lại chứng chỉ. Sau mỗi đợt thông báo điểm thi, TTGDĐL HN sẽ tiếp nhận mẫu đơn phúc khảo đã được điền đầy đủ thông tin yêu cầu...

Xem tiếp...

Tài liệu từ vựng sử dụng cho Kì thi Đánh giá Năng lực Hoa ngữ (TOCFL)

Logo TOCFL國家華語測驗推動工作委員會

Trung tâm giáo dục Đài Loan xin gửi tới các thí sinh một số tài liệu cần thiết về vấn đề từ vựng cho Kì thi Đánh giá Năng lực Hoa ngữ (TOCFL). Thông tin chi tiết xin mời tải các file đính kèm dưới đây:


Tóm tắt từ vựng nhập môn giản thể

Tóm tắt từ vựng nhập môn phồn thể

Tóm tắt từ vựng cơ bản giản thể

Tóm tắt từ vựng tiến cấp phồn thể

Tóm tắt từ vựng cao cấp giản thể

Tóm tắt từ vựng cao cấp phồn thể

Tóm tắt từ vựng lưu loát

Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội