Lịch thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) tháng 7 năm 2017

越南河内地區20177月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

LỊCH THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) THÁNG 7 NĂM 2017

閱讀全文...

2017年度越南北部華測考試規劃場次-共18場(日期暫定) - Lịch thi TOCFL năm 2017 tại miền Bắc

2017年度越南北部華測考試規劃場次-18(日期暫定)

閱讀全文...

越南河内地區2017年2月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

 越南河内地區20172月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

越南地區2016年11月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

Logo TOCFL

 

   越南地區2016年11月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

2016年8月越南北部地區電腦化華測考試報名通知

 

     駐越南臺北經濟文化辦事處擬於 2016  8  27 日在河內舉辦電腦化華測考試。

閱讀全文...

越南地區2016年07月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

Logo TOCFL

 

   越南地區2016年07月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

越南地區2016年04月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

越南地區2016年04月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

2016年度越南北部華測考試規劃場

2016年度越南北部華測考試規劃場次-共13場(日期暫定)

 

閱讀全文...

越南地區2016年01月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

越南地區2016年01月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

越南河内地區2015年7月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

Logo TOCFL

 

   越南河内地區2015年7月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

越南地區2015年4月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

Logo TOCFL

 

 

 

國家華語測驗推動工作委員會

閱讀全文...

越南河内地區2015年01月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

越南河内地區2015年01月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

2014年11月河內華語文能力測驗

     Ki thi TOCFL 11.2014 12014119日上午, 於河內人文社會科學大學校本部,由駐胡志明市臺北經濟文化辦事處與臺灣教育中心(Taiwan Education Center,簡稱是TEC)共同舉辦201411月河內華語文能力測驗。當天約有400餘名考生參加了各等級的測驗。

閱讀全文...

越南地區2014年11月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

越南地區201411月份華語文能力測驗(TOCFL)考試日程表

閱讀全文...

友站鏈結

Logo BGD ĐL

logo study Taiwan

duhocsinhdailoan-vn

taipei-economic-cultural-logo

Logo Hiep hoi dai thuong VN

 

logo lg

計數器

690654
Hôm nay
Tháng này
Tổng lượt truy cập
617
16445
690654