Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2022-2023 gồm đáp án | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc Toán lớp 3, phần sau đây liệt kê vị trí cao nhất 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế có đáp án, cực gần cạnh đề thi chính thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Top 30 đề thi toán lớp 3 học kì 1 năm 2022

Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023 bao gồm đáp án | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để cài đặt trọn bộ Đề thi Toán lớp 3 phiên bản word có giải mã chi tiết, rất đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui tươi truy cập tailieugiaovien.com.vn


*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vào ô trống nhằm được tư số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia rất nhiều 36 l nước mắm nam ngư vào 9 can. Hỏi mỗi can tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào khu vực chấm: Đã tô màu … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15


Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kg

C. 5 kg

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Câu 7. Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng

A. 35o
C

B. 37o
C

C. 38o
C

D. 40o
C

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn trực tiếp AB dài gấp … lần đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn thẳng AC dài ….. Cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài hơn đoạn thẳng AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng sụt giảm 2 lần. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. ánh sáng nào phù hợp với hình dưới đây:

*

A. 10 o
C

B. 15 o
C

C. 0 o
C

D. 42 o
C

Câu 2. Hình làm sao là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh dài 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của cha gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu sắc …. Hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con bò tất cả 4 chân. Hỏi 8 con bò có tất cả bao nhiêu chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ dài đoạn thẳng AB là

*

A. 17 mm

B. 20 mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan giáp hình và vấn đáp câu hỏi.

*

Trong hình tứ giác ABCD có mấy góc vuông với mấy góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh các góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào vị trí trống

*

Đồng hồ sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty lớn vận tải, tất cả 96 xe cộ khách, số xe cộ taxi vội số xe khách hàng 3 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) search số tất cả 2 chữ số gần như là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 với thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có kết quả là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp số đông 8 quả cam vào 4 hộp. Mang 3 hộp như vậy có bao nhiêu quả cam?

A. 4 trái cam

B. 5 trái cam

C. 6 quả cam

D. 7 quả cam

Câu 3. 1 phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A bao gồm 30 học tập sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu học sinh?

A. 5 học sinh

B. 6 học sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học sinh

Câu 7. Số tức khắc trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với biện pháp đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh fe sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh fe sơn greed color dài vội vàng 3 lần thanh fe sơn color đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

*

Mỗi

*
diễn tả một đồ dùng.

a) Điền tên phương tiện và các từ rất nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ dùng học tập mà các bạn Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học tập mà bạn Hoa có tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp mà bạn Hoa bao gồm gấp … lần số bút chì của người sử dụng Hoa.

Câu 14. Viết tiếp cha số vào sau mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 sách cũ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1 (cơ bản)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn số 1 có tư chữ số là

A.1000

B. 9899

C. 9999

D. 9000

Câu 2. Điền dấu tương thích vào chỗ chấm: 6 x 6 … 30 + 5

A.

C. =

D. Không đối chiếu được.

Câu 3. của 42m là A. 7 m

B. 8m

C. 35m

D. 6m

Câu 4. kết quả của phép tính 5 + 15 x 4 bằng

A. 100

B. 80

C. 60

D. 65

Câu 5. trong 1 giờ, máy đầu tiên sản xuất được 27 sản phẩm, vật dụng thứ hai phân phối được cấp 5 lần đồ vật thứ nhất. Hỏi vào một giờ sản phẩm công nghệ thứ hai phân phối được bao nhiêu sản phẩm?

A. 22 sản phẩm

B. 32 sản phẩm

C. 135 thành phầm

D . 65 sản phẩm

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

*

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tìm x

a.7 × x = 63

b. 86 : x = 2

Câu 2. (2 điểm) Tính

a) 5 x 5 + 18

b) 5 x 7 + 23

c) 7 x 7 x 2

d) 15 – 6 x 2

Câu 3. (2 điểm) Cô giáo có 36 quyển sách. Cô thưởng cho các bạn học sinh tốt 1/3 số sách, 1/ 4 số sách còn sót lại cô thưởng cho chúng ta học sinh khá. Hỏi sau thời điểm thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc và khá,cô giáo sót lại bao nhiêu quyển sách.

Câu 4.(2 điểm) Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông có chu vi 16cm. Chiều lâu năm hình chữ nhật gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A D D C B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tìm x

a.7 × x = 63

x = 63 : 7

x = 9

b. 86 : x = 2

x = 86 : 2

x = 43

Câu 2. (2 điểm) Tính

a) 5 x 5 + 18

= 25 + 18

= 43

b) 5 x 7 + 23

= 35 + 23

= 58

c) 7 x 7 x 2

= 49 x 2

= 98

d) 15 – 6 x 2

= 15 – 12

= 3

Câu 3. (2 điểm)

Cô thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc số sách là

36 : 3 = 12 (quyển)

Sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi, cô sót lại số sách là

36 – 12 = 24 (quyển)

Cô thưởng cho chúng ta học sinh hơi số sách là

24 : 4 = 6 (quyển)

Sau lúc thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc và khá, cô sót lại số cuốn sách là

24 – 6 = 18 (quyển)

Đáp số: 18 quyển sách

Câu 4. (2 điểm)

Cạnh hình vuông dài là

16 : 4 = 4 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông nên chiều rộng lớn hình chữ nhật dài 4 cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

4 x 3 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là

(12 + 4) x 2 = 32 (cm)

Đáp số: 32 cm

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1 (nâng cao)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

A.900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. tác dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 centimet

B. 8cm

C. 16 centimet

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, fan ta đem đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tra cứu x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

*

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a.234 + 546

b. 478 – 154

c. 127 x 3

d. 865 : 5

Câu 2. (2 điểm) tra cứu y biết

a.y + 17 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C C C D C A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

*
*

Câu 2. (2 điểm)

a.y + 17 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. tra cứu số khủng nhất trong những số sau

A . 375

B. 735

C. 537

D. 753

Câu 2. gấp 26 lên 4 lần rồi bớt đi 20 đơn vị chức năng ta được

A. 84

B. 146

C. 164

D. 104

Câu 3. phụ vương 35 tuổi, nhỏ 7 tuổi thì tuổi nhỏ bằng một trong những phần mấy tuổi cha?

*
*

Câu 4. Một hình vuông vắn có chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông đó là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 mm = ... Cm ... Mm. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 cm 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. 1 kilogam = 1000....

A. Kg B. G C. Hg D. Mg

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) tra cứu x :

a) x x 3 = 165

b) x : 5 = 145

Câu 2. (2 điểm) Một siêu thị mua 640 kilogam đậu đen, và cài đặt số đậu xanh bằng

*
số đậu đen. Hỏi cửa hàng mua tất cả bao nhiêu kg đậu đen và đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi miếng vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình tất cả hai góc vuông, ghi lại kí hiệu góc vuông vào hình sẽ vẽ

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D A A C A B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) tìm kiếm x :

a) x x 3 = 165

x = 165 : 3

x = 55

b) x : 5 = 145

x = 145 x 5

x = 725

Câu 2.

Xem thêm: Đại học nông lâm thái nguyên điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học nông lâm

(2 điểm)

Cửa hàng cài số kg đỗ xanh là

640 : 8 = 80 (kg)Cửa hàng mua toàn bộ số kg đậu black và xanh là

640 + 80 = 720 (kg)

Đáp số: 720 kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mảnh vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. một tờ học gồm 33 học tập sinh, phòng học của lớp kia chỉ bao gồm loại bàn 2 nơi ngồi. Hỏi cần có ít nhất từng nào bàn học như vậy ?

A .17 bàn

B. 18 bàn

C. 16 bàn

D. 19 bàn

Câu 2. kiếm tìm chữ số tương thích thay vào chữ a: 39 B. Aa:ax5+45

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C B D B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) search x biết

TOP 53 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 tất cả đáp án, bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi thi học kì 1 cho học viên của mình.

Với 53 đề ôn thi học kì 1 môn Toán 3, gồm cả đề thi theo sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, giúp những em vắt được cấu tạo đề thi theo sách mới. Chi tiết mời thầy cô và những em xem thêm để chuẩn bị tốt mang đến kỳ thi học tập kì một năm 2022 - 2023 sắp đến tới:

53 đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 giỏi nhất

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tức thì sau của số 50 là số:

A. 51B. 49C. 48D. 52

Câu 2. Số 634 được phát âm là

A. Sau ba bốn
B. Sáu trăm ba tư
C. Sáu trăm cha mươi tư
D. Sáu trăm ba mươi bốn

Câu 3. Yêu mến của phép phân tách 30 : 5 là:

A. 5B. 6C. 7D. 8

Câu 4. Một ô tô con gồm 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như vậy có bao nhiêu bánh xe?

A. Trăng tròn bánh xe
B. 32 bánh xe
C. 40 bánh xe
D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

A. Số làm sao nhân với một cũng bằng chính số đó
B. Số như thế nào chia cho một cũng bởi chính số đó
C. Số làm sao nhân với 0 cũng bằng 0D. Số 0 phân chia cho số nào thì cũng bằng thiết yếu số đó

Câu 6. Cách thức nào tiếp sau đây thường dùng để làm kiểm tra góc vuông?


A. Ê-ke
B. Cây viết chì
C. Bút mực
D. Com-pa

Câu 7. nhiệt độ nào bên dưới đây tương xứng với ngày nắng nóng?

A. 0o
CB. 2o
CC. 100o
CD. 36o
C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng nề 30 kg, từng bao ngô nặng nề 40 kg. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan gần kề hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng số lượng nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) sắp xếp những ca theo tứ trường đoản cú đựng ít nước duy nhất đến những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông ABCD phía trong đường tròn trung ương O như hình vẽ. Biết AC dài 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn.


Đáp án đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 mm = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS để tính rồi tính

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo cân nặng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng nề là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

a) Ca A đựng các nước nhất.

b) Ca B đựng lượng nước nhất.

c) nhị ca khác nhau để đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng số lượng nước trong nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) sắp xếp những ca theo tứ trường đoản cú đựng không nhiều nước duy nhất đến nhiều nước tuyệt nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm thuộc nằm trên một đường thẳng cùng O là trọng tâm của đường tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đường tròn trung ương O

Vậy nửa đường kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải bài toán bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ độ.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: làm cho quen với hình phẳng và hình khối (điểm sống giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểm
Mức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số vào phạm vi 1 000. Có tác dụng quen cùng với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải việc bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo sức nóng độ. Coi đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7


Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 có tác dụng là:

A. 560B. 550C. 570D. 580

Câu 2. Xếp đa số 8 quả cam vào 4 hộp. đem 3 hộp như vậy có bao nhiêu quả cam?

A. 4 trái cam
B. 5 trái cam
C. 6 trái cam
D. 7 trái cam

Câu 3. Nhờ vào tóm tắt sau, kiếm tìm số cây của tổ 2.

A. 40 cây
B. 16 cây
C. 24 cây
D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

A. 3 đỉnh: A, B, CB. 4 đỉnh A, B, C, DC. 3 cạnh: AB, AD, CDD. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m
B. 1 m = 10 dm
C. 3 cm = 30 mm
D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A bao gồm 30 học sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học tập sinh
B. 6 học tập sinh
C. 7 học sinh
D. 8 học sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 999 là

A. 990B. 998C. 1000D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với phương pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214b) 907 - 105c) 127 x 7d) 432 : 4

Câu 10. Tìm kiếm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính cực hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh fe sơn red color dài 30 cm, thanh sắt sơn blue color dài vội 3 lần thanh fe sơn color đỏ. Hỏi cả hai thanh fe dài từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Mỗi sao mô tả một thiết bị dùng.

Điền tên chính sách và các từ không ít nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ sử dụng học tập mà các bạn Hoa có rất nhiều nhất là: ….

- Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: …

- Số bút sáp mà chúng ta Hoa có gấp … lần số cây viết chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14. tìm số bị phân tách biết thương là số chẵn lớn số 1 có hai chữ số khác nhau, số chia bởi 4 với số dư là số nhỏ tuổi nhất có thể có.


Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BCCBABB

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Nối đồng hồ cân xứng với phương pháp đọc

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm kiếm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ dài thanh sắt blue color là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học tập của Hoa

Điền tên luật và các từ khá nhiều nhất hay tối thiểu vào ô trống

- Đồ sử dụng học tập mà chúng ta Hoa có không ít nhất là: cây viết sáp

- Đồ cần sử dụng học tập mà chúng ta Hoa có tối thiểu là: tẩy

- Số cây viết sáp mà các bạn Hoa có là 12, số cây bút chì mà các bạn Hoa gồm là 4.

Nên số bút sáp mà các bạn Hoa có gấp 12 : 4 = 3 lần số bút chì của chúng ta Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 có nhì chữ số khác nhau là: 98.

Số dư nhỏ dại nhất có thể có là 1.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải câu hỏi bằng nhị phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng với đo các đại lượng: các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số phù hợp cần điền vào khu vực trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50B. 5C. 500D. 100

Câu 2. Số tức thì sau số 450 là:

A. 449B. 451C. 500D. 405

Câu 3. Bác bỏ Tú đã thao tác làm việc được 8 giờ, từng giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác Tú làm cho được toàn bộ bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm
B. 14 sản phẩm
C. 48 sản phẩm
D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống

Số thích hợp điền vào vệt ? là:

A. 650 g
B. 235 g
C. 885 g
D. 415 g

Câu 5: các số đề xuất điền vào ô trống theo thứ tự từ bắt buộc sang trái là:

A. 11; 17B. 11; 66C. 30; 5D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ bên dưới đây, hình nào vẫn khoanh vào

*
số chấm tròn?

A. Hình 1B. Hình 2C. Hình 3D. Hình 4


Câu 7. Hình tiếp sau đây có mấy hình tam giác?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một doanh nghiệp lớn vận tải, có 96 xe khách, số xe cộ taxi vội vàng số xe khách 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có toàn bộ bao nhiêu xe pháo khách và xe xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho vày hình vẽ sau:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tính quý giá biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó gồm số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp kia có toàn bộ số xe cộ khách và xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm B. 50C. 500Câu 2. giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:A. 54B. 53C. 52Câu 3. Điền số tương thích điền vào chỗ chấm: 4m7cm = ...... Cm.A. 407B. 470C. 47

Câu 4. Hình ABCD tất cả số góc vuông là:

A. 3B. 2C. 4

Câu 5. 126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:A. 368B. 369C. 378Câu 6. gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?
A. 42B. 24C. 13II: Phần trường đoản cú luận (6 điểm)Câu 7. Đặt tính rồi tính:a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đang đọc được số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách mà lại Bình không đọc?

Bài giải:

Câu 9. tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 - 34

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

CâuĐáp ánĐiểm
1B0,5
2C0,5
3A0,5
4B0,5
5C1,0
6A1,0

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985B. 955C. 945D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65B. 56C. 53D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 10B. 24C. 604D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm B. 15cm C. 10cm
D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia tất cả số dư lớn nhất là 8. Số bị phân tách là:

A. 7 B. 9 C. 12D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420 B. 210 C. 440 D. 200

Câu 7. tra cứu x

a) X : 5 = 115 b) 8 x X = 648

Câu 8. cầm tắt:

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lôi ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM bỏ ra TIẾT

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

Câu 8. Từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ bé cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. Mỗi câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã kéo ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = đôi mươi (l)

Đáp số: 20l nướ