Chiều 30/7, trưởng ban tuyển sinh cỗ Quốc phòng đã ký kết quyêt định số 22/QĐ-TSQS, biện pháp điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh đại học, cđ quân sự vào các học viện, trường vào Quân nhóm năm 2017


*
- Chiều ngày 30/7, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tư vấn trưởng, máy trưởng bộ Quốc phòng, trưởng phòng ban Tuyển sinh quân sự chiến lược Bộ Quốc phòng đã ký quyêt định số 22/QĐ-TSQS nguyên tắc điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường vào Quân team năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn các trường quân đội 2017

Điểm chuẩn của 18 trường quân đội như sau:

Tên trường/Đối tượng

Tổ hợp

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

27.50

Thí sinh nấc 27,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,50.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

25.25

Thí sinh nấc 25,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh Nữ miền bắc

30.00

Thí sinh Nữ khu vực miền nam

28.75

Thí sinh mức 28,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,60.

2. HỌC VIỆN QUÂN Y

Tổ đúng theo A00

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00

29.00

Thí sinh nấc 29,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

27.25

Thí sinh nút 27,25 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75.

Thí sinh Nữ miền bắc

29.50

Thí sinh Nữ miền nam bộ

30.00

Tổ phù hợp B00

Thí sinh nam giới miền Bắc

B00

27.75

Thí sinh nút 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50.

Thí sinh nam giới miền Nam

27.00

Thí sinh nút 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00.

Thí sinh chị em miền Bắc

30.00

Thí sinh thanh nữ miền Nam

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00.

3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

a) Ngành ngôn từ Anh

Thí sinh nam giới miền Bắc

D01

25.00

Thí sinh nấc 25,00 điểm: Điểm môn giờ đồng hồ Anh ≥ 9,60.

Thí sinh nam miền Nam

23.25

Thí sinh nữ

29.00

b) Ngành ngôn từ Nga

Xét giờ đồng hồ Anh

Thí sinh nam giới miền Bắc

D01

18.25

Thí sinh nữ

25.75

Xét giờ đồng hồ Nga

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D02

19.50

Thí sinh nữ

27.50

c) Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Xét giờ đồng hồ Anh

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

D01

18.75

Thí sinh nam miền Nam

17.75

Thí sinh nữ

27.75

Xét giờ đồng hồ Trung

Thí sinh phái nam miền Bắc

D04

23.75

Thí sinh nữ

27.25

d) Ngành tình dục Quốc tế

Thí sinh phái nam miền Bắc

D01

18.00

Thí sinh nữ

26.25

đ) Ngành thám thính Kỹ thuật

Nam khu vực miền bắc

A00, A01

25.50

Nam khu vực miền nam

25.50

4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

a) Ngành Biên phòng

Tổ hợp C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

C00

28.50

Thí sinh nút 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

27.25

Thí sinh nam Quân quần thể 5

26.75

Thí sinh nấc 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh nam Quân khu 7

25.75

Thí sinh nút 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh nam Quân quần thể 9

C00

26.50

Thí sinh nút 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50.

Tổ thích hợp A01

Thí sinh nam giới miền Bắc

A01

24.50

Thí sinh phái mạnh Quân khu 5

23.00

Thí sinh nam giới Quân khu vực 7

23.25

Thí sinh phái nam Quân khu vực 9

19.00

b) Ngành Luật

Tổ hòa hợp C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

C00

28.25

Thí sinh nút 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 4 (Quảng Trị với TT-Huế)

27.00

Thí sinh nấc 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh nam Quân khu vực 5

26.50

Thí sinh nút 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

Thí sinh phái nam Quân khu vực 7

25.50

Thí sinh nấc 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25.

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 9

25.75

Thí sinh nấc 25,75 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00.

Tổ thích hợp A01

Thí sinh phái nam miền Bắc

A01

24.25

Thí sinh nút 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80.

Thí sính phái mạnh Quân khu 5

22.75

Thí sinh phái nam Quân quần thể 7

22.50

Thí sinh nút 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh nam giới Quân quần thể 9

18.50

5. HỌC VIỆN HẬU CẦN

Thí sinh Nam khu vực miền bắc

A00, A01

26.25

Thí sinh nấc 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh Nam miền nam

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

a) Ngành Kỹ thuật mặt hàng không

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

26.75

Thí sinh nấc 26,75 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

Thí sinh Nam miền nam

23.25

Thí sinh nấc 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20

b) Ngành chỉ huy tham mưu PK-KQ

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

25.00

Thí sinh nút 25,00 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

Thí sinh Nam miền nam

21.50

Thí sinh mức 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00.

7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Thí sinh nam miền Bắc

A00

25.00

Thí sinh phái nam miền Nam

22.50

Thí sinh nấc 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20.

8. TRƯỜNG SĨ quan liêu CHÍNH TRỊ

Tổ vừa lòng C00

Thí sinh Nam miền bắc bộ

C00

28.00

Thí sinh nút 28,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75.

Thí sinh Nam khu vực miền nam

26.50

Thí sinh nấc 26,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50.

Tổ hòa hợp A00

Thí sinh nam giới miền Bắc

A00

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh nam giới miền Nam

23.00

Tổ hợp D01

Thí sinh nam giới miền Bắc

D01

20.00

Thí sinh phái mạnh miền Nam

18.00

9. TRƯỜNG SĨ quan LỤC QUÂN 1

Thí sinh Nam

A00, A01

25.50

Thí sinh nút 25,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00.

10. TRƯỜNG SĨ quan liêu LỤC QUÂN 2

Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

A00

23.50

Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

Thí sinh nam Quân khu vực 5

24.00

Thí sinh nút 24,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00.

Thí sinh nam Quân quần thể 7

23.25

Thí sinh nút 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

Thí sinh phái nam Quân khu 9

23.75

Thí sinh nút 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

11. TRƯỜNG SĨ quan tiền PHÁO BINH

Thí sinh phái nam miền Bắc

A00

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

20.25

Thí sinh nấc 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20.

12. TRƯỜNG SĨ quan lại CÔNG BINH

Thí sinh Nam miền bắc

A00, A01

23.50

Thí sinh nút 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00

Thí sinh Nam miền nam bộ

22.00

Thí sinh nấc 22,00 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00.

13. TRƯỜNG SĨ quan liêu THÔNG TIN

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

24.50

Thí sinh nấc 24,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

Thí sinh Nam miền nam bộ

23.50

Thí sinh nút 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

14. TRƯỜNG SĨ quan KHÔNG QUÂN

Sĩ quan CHTM không quân

Thí sinh phái nam miền Bắc

A00

22.75

Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20.

Thí sinh nam miền Nam

19.25

15. TRƯỜNG SĨ quan liêu TĂNG THIẾT GIÁP

Thí sinh phái nam miền Bắc

A00

24.50

Thí sinh nấc 24,50 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25.

Thí sinh nam miền Nam

17.50

Thí sinh nút 17,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75.

16. TRƯỜNG SĨ quan liêu ĐẶC CÔNG

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

23.25

Thí sinh Nam khu vực miền nam

21.75

Thí sinh nấc 21,75 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

17. TRƯỜNG SĨ quan lại PHÒNG HOÁ

Thí sinh phái nam miền Bắc

A00

23.75

Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75.

Thí sinh phái mạnh miền Nam

17.50

18. TRƯỜNG SĨ quan lại KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thí sinh Nam miền bắc bộ

A00, A01

26.25

Thí sinh mức 26,25 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. tiêu chuẩn phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.

Theo lý lẽ điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh của bộ Quốc phòng, 1 loạt ngành của khối ngôi trường Quân đội tất cả mức điểm siêu cao, lẻ tẻ có ngành yêu cầu đạt 30 điểm mới trúng tuyển.Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường quân đội 2017


*

*

*

*

*

Như hồ hết năm, năm nay điểm chuẩn chỉnh các trường Quân team lại đạt tới mức kỷ lục. Với điểm chuẩn cao như vậy, sỹ tử đạt trên 29 điểm vẫn có khả năng cao bị trượt đại học.

Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". techanoi.edu.vn khuyến mãi bạn Voucher khuyến học trị giá lên tới mức 500.000đ, nhận ngay Voucher

Học viện kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật quân sự chiến lược có mức điểm chuẩn cao nhất dành cho các nữ sỹ tử miền Bắc: 30 điểm. Nút điểm thấp tốt nhất là điểm dành cho các sỹ tử nam quanh vùng miền Nam: 25,25 điểm. Đây là tổng điểm dành cho tổ đúng theo A00 và A01. Không hầu hết thế, thí sinh còn phải đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn phụ rất cao như điểm môn Toán không dưới 9,6 (với sỹ tử nữ khoanh vùng miền Nam).

Học viện Quân y

Học viện Quân y sử dụng 2 tổ hợp điểm xét tuyển chọn là A00 với B00. Trong đó, với tổng hợp A00, thí sinh nữ miền nam bộ phải đạt 30 điểm trở lên trên thì mới hoàn toàn có thể đậu vào trường. Tình trạng tương tự cũng xẩy ra với thí sinh nữ khu vực miền bắc khi sử dụng tổ hợp xét tuyển là B00.

Học viện kỹ thuật Quân sự

Học viện kỹ thuật Quân sự huấn luyện và đào tạo 5 ngành học, trong số đó đã gồm đến 3 ngành học về ngữ điệu (Anh, Nga, Trung Quốc). Các ngành đều có mức điểm xét tuyển giành cho thí sinh phụ nữ rất cao, như cùng với ngành ngôn từ Anh thì thí sinh nàng phải có từ 29 điểm trở lên mới đậu được vào ngành, còn thí sinh nam miền Nam chỉ việc 23,25 điểm. Cá biệt, ngành trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển học tập viên nam giới với thuộc mức điểm 25,5 ở cả 2 miền.

Học viện Biên phòng

Ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa của học viện Biên chống là ngành Biên phòng với 28,5 điểm (dành mang lại thí sinh miền Bắc), tiêu chí phụ là vấn đề môn Văn không dưới 7,5 điểm.

Học viện Hậu cần

Với tổ hợp xét A00 cùng A01, thí sinh nam miền bắc phải đạt 26,25 điểm và bao gồm điểm môn Toán không bên dưới 8,8 điểm thì mới đậu được vào học viện chuyên nghành Hậu cần.

Xem thêm: Viên Dạ Minh Châu Của Từ Hy Thái Hậu : Thì Ra Nằm Trong Tay Ông Trùm Này!

Học viện Phòng ko – không quân

Điểm chuẩn thấp tốt nhất của học viện chuyên nghành Phòng không – không quân là của ngành chỉ huy Tham mưu PK-KQ (miền Nam) với 21,5 điểm, mặt khác phải thỏa mãn nhu cầu tiêu chí phụ.

Học viện Hải quân

Học viện thủy quân chỉ xét tuyển khối A00. Thí sinh miền nam phải tự 22,5 điểm trở lên trên và gồm điểm Toán không bên dưới 7,2 thì mới đậu vào trường.

Trường Sĩ quan chính trị

Không đều đạt 28 điểm trở lên, sỹ tử nam miền nam nếu hy vọng học tại Trường Sĩ quan chính trị thì phải thỏa mãn nhu cầu được những tiêu chí phụ rất lớn (với tổ hợp C00).

Trường Sĩ quan lại Lục quân 1

Trường Sĩ quan tiền Lục quân 1 sử dụng một nút điểm xét tuyển độc nhất là 25,5 điểm, đồng thời áp dụng 2 tiêu chuẩn phụ (tổ vừa lòng A00, A01).

Trường Sĩ quan Lục quân 2

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan liêu Lục quân 2 không chênh nhau thừa nhiều, cao nhất là 24 điểm với tổ hợp A00, mặt khác phải đáp ứng nhiều tiêu chí phụ.

Trường Sĩ quan lại Pháo binh

Thí sinh nam khu vực miền nam cần đạt bên trên 20,25 điểm và tất cả điểm Toán không bên dưới 7,2 điểm thì mới có thể đậu vào ngôi trường Sĩ quan Pháo binh.

Trường Sĩ quan Công binh

Để vào ngôi trường Sĩ quan liêu Công binh, thí sinh miền Bắc cần phải có điểm thi tự 23,5 điểm trở lên, đồng thời thỏa mãn nhu cầu được tiêu chuẩn phụ về điểm Toán (không dưới 8 điểm).

Trường Sĩ quan liêu Thông tin

Thấp hơn 1 điều so với thí sinh miền Bắc, để được học tập tại Trường Sĩ quan tiền Thông tin, thí sinh khu vực miền nam vẫn đề nghị đạt 23,5 điểm thi đh và điểm Toán không bên dưới 7,6.

Trường Sĩ quan ko quân

Trường Sĩ quan ko quân tất cả điểm chuẩn chỉnh là 22,75 điểm (dành mang đến miền Bắc) và 19,25 điểm (dành mang đến miền Nam).

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

Để vào được trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, thí sinh miền Bắc cần có 24,5 điểm. Bên cạnh đó, dù có mức điểm tương đối thấp (17,5 điểm) tuy thế thí sinh khu vực miền nam phải đáp ứng nhu cầu tận 3 tiêu chí phụ mới hoàn toàn có thể đậu vào trường.

Trường Sĩ quan tiền Đặc công

Mức điểm tối đa vào trường Sĩ quan tiền Đặc công là 23,25 điểm đối với thí sinh miền Bắc.

Trường Sĩ quan phòng hóa

Trường Sĩ quân kỹ thuật Quân sự

Mức điểm chuẩn của trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự khá cao, thấp tốt nhất là 25,5 điểm (tổ hợp A00, A01), điểm Toán không bên dưới 8,4.

Trên đấy là tổng đúng theo sơ bộ về nút điểm chuẩn tại những trường và học viện chuyên nghành trong khối ngành Quân đội năm 2017. Chú ý chung, điểm chuẩn chỉnh các trường trong năm này tăng nhiều, thậm chí có ngành cần đạt điểm tuyệt vời và hoàn hảo nhất ở toàn bộ các môn thì mới đủ điểm đậu vào. Đồng thời, các tiêu chí phụ để xét tuyển quá cao khiến cho nhiều thí sinh tất cả điểm cực tốt vẫn rất có thể trượt đại học.

Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". techanoi.edu.vn tặng ngay bạn Voucher khuyến học trị giá lên đến mức 500.000đ, nhận ngay Voucher

Bài viết liên quan