Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học Trà Vinh thiết yếu thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Năm 2022, trường giảng dạy 52 ngành nghề thuộc những lĩnh vực. Cụ thể mức điểm chuẩn chỉnh từng ngành sỹ tử xem tại đây


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học trà vinh

*

Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2022

Điểm chuẩn Đại học tập Trà Vinh đã thừa nhận công bố. Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh thấp tốt nhất vào trường năm nay là 15 điểm. Cụ thể các ngành trên trường Đại học tập Trà Vinh bao gồm điểm chuẩn như sau:

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.5

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Khmer

Mã ngành: 7140226

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành biểu diễn nhạc nạm truyền thống

Mã ngành: 7210210

Điểm chuẩn: 15

Ngành Âm nhạc học

Mã ngành: 7210201

Điểm chuẩn: 15

Ngành cai quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành thương mại dịch vụ điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản ngại trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.5

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật điện tử, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Hóa dược

Mã ngành: 7720203

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 24.6

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Răng – Hàm – Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 24.8

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học bạ: 20.1

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Kỹ thuật hồi phục chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành nghệ thuật hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành ngôn từ Khmer

Mã ngành: 7220106

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.55

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành văn hóa truyền thống học

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành tài chính học

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành chính trị học

Mã ngành: 7310201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 15

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản ngại trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lí trị nhà hàng và thương mại & dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản thể dục thể thao

Mã ngành: 7810301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tôn giáo học

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 51140201

Điểm chuẩn: 17

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Kết luận: bên trên là hiệu quả điểm chuẩnĐại học tập Trà Vinh bắt đầu nhất. Năm 2022, nấc điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường giao động từ 15 mang lại 25 điểm. Vào đó, ngành y tế là ngành gồm điểm chuẩn cao nhất. Ngành có điểm chuẩn chỉnh thấp tốt nhất là ngành chủ yếu trị học.

Hy vọng các bạn có thể đặt chân trên đông đảo nẻo mặt đường "học vấn" mà bạn thích để đoạt được những đỉnh cao trong công việc. Chúc các bạn thành công!

Đại học Trà Vinh là trường Đại học nhất lọt top 100 các trường Đại học trên quả đât có đóng góp góp tích cực và lành mạnh cho thôn hội, Đại học tập Trà Vinh đã với đang cố gắng nỗ lực không kết thúc trong việc đào tạo những lớp lao hễ trẻ có trình độ chuyên môn cao và khả năng thực tiễn tốt. Nội dung bài viết dưới đây để giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về nấc điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh.


Xem thêm: Máy trị suy giãn tĩnh mạch okachi jp, máy nén ép trị liệu suy giãn tĩnh mạch okachi jp

Thông tin chung

Vinh
University.TVUMã tuyển sinh: DVTEmail tuyển sinh: dhtv

Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh năm 2022

*
Đại học Trà Vinh

Dự kiến năm 2022, Đại học tập Trà Vinh vẫn tăng điểm đầu vào theo công dụng thi trung học phổ thông và theo hiệu quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng tầm 01 – 02 điểm đối với đầu vào thời điểm năm 2021.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Trà Vinh năm 2021

Dựa theo đề án tuyển sinh, trường ĐH Trà Vinh đã thông tin mức điểm tuyển chọn sinh của các ngành ví dụ như sau:

Tên ngành

Điểm chuẩn

CĐ giáo dục đào tạo mầm non17
Giáo dục mầm non19
Giáo dục tiểu học20.25
Sư phạm Ngữ văn21.5
Sư phạm tiếng Khmer21.5
Âm nhạc học15
Biểu diễn nhạc núm truyền thống15
Ngôn ngữ Khmer15
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam16.25
Ngôn ngữ Anh15
Ngôn ngữ Trung Quốc15
Văn hoá học15
Kinh tế15
Quản lý công ty nước15
Quản trị gớm doanh15
Thương mại năng lượng điện tử15
Tài bao gồm – Ngân hàng15
Kế toán15
Hệ thống thông tin quản lý15
Quản trị văn phòng15
Luật15
Công nghệ sinh học15
Công nghệ thông tin15
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng15
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí15
Công nghệ kỹ thuật Ô tô18.75
Công nghệ chuyên môn Điện, điện tử15
Công nghệ chuyên môn Điều khiển và tự động hóa15
Công nghệ kỹ thuật Hóa học15
Kỹ thuật môi trường15
Công nghệ thực phẩm15
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông15
Nông nghiệp15
Chăn nuôi15
Nuôi trồng thủy sản15
Thú y15
Y khoa25.8
Y học tập dự phòng19.5
Dược học23
Hóa dược15
Điều dưỡng20.5
Dinh dưỡng15
Răng – Hàm – Mặt25.65
Kỹ thuật xét nghiệm y học22.9
Kỹ thuật hình ảnh y học19
Kỹ thuật hồi phục chức năng19
Y tế Công cộng15
Chính trị học14.5
Công tác buôn bản hội15
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành15
Quản trị khách sạn18
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống15.25
Quản lý thể dục thể thao15
Quản lý Tài nguyên với môi trường15
Tôn giáo học15

Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

Năm 2020, điểm chuẩn của ĐH Trà Vinh dao động từ 15 điểm đến lựa chọn 25 điểm, ví dụ từng ngành như sau:

Tên ngành

Điểm chuẩn

CĐ giáo dục đào tạo mầm non16.5
Giáo dục mầm non18.5
Giáo dục đái học18.5
Sư phạm Ngữ văn18.5
Sư phạm tiếng Khmer18.5
Âm nhạc học15
Biểu diễn nhạc ráng truyền thống15
Ngôn ngữ Khmer15
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam15
Ngôn ngữ Anh15
Ngôn ngữ Pháp15
Ngôn ngữ Trung Quốc15
Văn hoá học15
Kinh tế15
Chính trị học15
Quản lí công ty nước15
Quản trị ghê doanh15
Thương mại năng lượng điện tử15
Tài bao gồm – Ngân hàng15
Kế toán15
Hệ thống tin tức quản lý15
Quản trị văn phòng15
Luật15
Công nghệ sinh học15
Công nghệ thông tin15
Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng15
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí15
Công nghệ chuyên môn Ô tô15
Công nghệ kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử15
Công nghệ chuyên môn Điều khiển và tự động hóa hóa15
Công nghệ nghệ thuật Hóa học15
Kỹ thuật môi trường15
Công nghệ thực phẩm15
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông15
Nông nghiệp15
Chăn nuôi15
Nuôi trồng thủy sản15
Thú y15
Y khoa25.2
Y học dự phòng19
Dược học21
Hóa dược15
Điều dưỡng19
Dinh dưỡng15
Răng – Hàm – Mặt25
Kỹ thuật xét nghiệm y học20.85
Kỹ thuật hình hình ảnh y học19
Kỹ thuật hồi sinh chức năng19
Y tế Công cộng15
Công tác thôn hội15
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành15
Quản trị khách hàng sạn15
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống15
Quản lý thể thao thể thao15
Quản lý Tài nguyên với môi trường15

Học chi phí của Đại học tập Trà Vinh (TVU)

Trước tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp. Dường như nền tài chính khủng hoảng trầm trọng. Trường Đại học Trà Vinh đã đặt ra phương án solo giá khoản học phí năm 2022 sẽ giữ nguyên mức ngân sách học phí của năm 2021. 

Các chúng ta có thể tham khảo chi tiết hơn tại: tiền học phí Trường Đại học tập Trà Vinh (TVU) mới nhất

Kết luận

Có thể thấy nấc điểm chuẩn của Đại học tập Trà Vinh qua các năm tương đối trung bình, tương xứng với đại đa số các bạn thí sinh dự tuyển. Mong mỏi rằng bài viết trên giúp các bạn chọn được ngành nghề theo đúng ước mong mỏi của mình. techanoi.edu.vn chúc các bạn thành công!