4. Trình độ đào tạo: Đại học tập (Bachelor of Art)Loại hình đào tạo: chủ yếu quy (Mainstream)

5.

Bạn đang xem: Đông phương học huflit

 Chuẩn đầu raHoàn tất chương trình đào tạo, sinh viên ngành Đông Phương học phải dành được những tiêu chuẩn sau:

5.1. Yêu thương cầu về kiến thức: Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa Mác – Lênin, mặt đường lối giải pháp mạng của Đảng cùng sản Việt Nam, tứ tưởng hồ nước Chí Minh.– gồm tư duy khoa học, bốn duy sáng tạo.– sinh viên hiểu và giải thích được các nguyên lý cơ bản về sử dụng máy tính, biết cách khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng internet.– sinh viên có được những kiến thức cơ bản về một ngoại ngữ thứ 2, làm cơ sở để đối sánh và học tiếp ở trình độ cao hơn.– sinh viên có thể hiểu và giải thích được một số vấn đề xã hội thông qua một số kiến thức kinh tế cơ bản.-Sinh viên có kiến thức tương đối về quan hệ quốc tế, lịch sử, địa lý, nghệ thuật truyền thống, kinh tế – xã hội, hệ thống chính trị của các nước Đông Bắc Á.

5.2. Yêu cầu về kỹ năng:– áp dụng được những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong nghành nghề khoa học tập xã hội, kỹ năng và kiến thức về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, khiếp tế, nguyên tắc pháp, làng mạc hội…của ngành Đông Phương học tập vào thực tế quá trình hoặc rất có thể tiếp tục học lên bậc học tập cao hơn.-Nắm vững và có khả năng vận dụng tốt những kiến thức lý luận về nhà nước, lịch sử tứ tưởng, văn minh, văn hoá của những nền văn hóa khác nhau của khu vực phương Đông vào thực tiễn công việc.-Sử dụng thành thạo nước ngoài ngữ chuyên ngành (tiếng Nhật/ Hàn) vào công việc, khai quật thông tin và update kiến thức ngoại ngữ phục vụ cho công việc.– Nắm vững và sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ vào giao tiếp và soạn thảo văn bản.-Có kỹ năng giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống và công việc.– Vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đã được huấn luyện và đào tạo để xử lý các sự việc trong công việc thuộc các lĩnh vực văn hoá – du lịch, hành chính – văn phòng, ghê tế – luật, có liên quan đến các nước mà sinh viên chọn học.– Thực hành tốt các nghiệp vụ cơ bản như tổ chức hội nghị, hội họp, lễ tân ngoại giao, quản trị nhân sự, hướng dẫn du lịch, tiếp thị, soạn thảo văn bản yêu đương mại bằng các ngoại ngữ (tiếng Nhật/ Hàn).– tất cả kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết và quản lý công việc.

5.3. Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm:– tôn trọng pháp luật, chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước. Có ý thức phục vụ cộng đồng, thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã hội; có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường.– Chấp hành kỷ luật lao động, hiểu và tôn trọng văn hoá doanh nghiệp, có tác phong công nghiệp, thực hiện tốt tôn chỉ hoạt động của nơi có tác dụng việc.– Tự tin và chủ động trong công việc, biết chấp nhận khó khăn, sống trung thực, khiêm tốn, thân thiện với mọi người.– Có nhận thức đúng về nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

5.4. Chuẩn nước ngoài ngữ– Tiếng Hàn: Chứng chỉ năng lượng tiếng Hàn (viết tắt là TOPIK) cung cấp 3 bởi Viện giang sơn giáo dục quốc tế hàn quốc (NIIED) cấp. Kỳ thi này được tổ chức triển khai tại Việt Nam vào thời điểm tháng 4, 5, 7, 10 và 11 hàng năm.– Tiếng Nhật: Chứng chỉ năng lượng tiếng Nhật cấp 3 (viết tắt là N3) bởi Quỹ giao lưu nước ngoài Nhật bạn dạng (The japan Foundation) cấp. Kỳ thi này được tổ chức triển khai tại Việt Nam trong tháng 7 với tháng 12 hàng năm.

5.5. Chuẩn tin học: Chứng chỉ MOS (Word, Excel)

5.6. Thời gian đào tạo: 4 năm– khối lượng kiến thức toàn khoá: 141 tín chỉ (TC)

6. Vị trí làm việc của người học tâp sau thời điểm tốt nghiệpSau khi xuất sắc nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể làm việc ở những cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, những doanh nghiệp trong và bên cạnh nước hoặc những doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu của Nhật Bản, Hàn Quốc; có thể đảm nhận các vị trí: trợ lý giám đốc, thư ký, quản lý điều hành, phiên dịch, giảng dạy ngoại ngữ, cán bộ nghiên cứu, v.v..

Xem thêm: Sạc (Adapter) Màn Hình Lg 19V 1, Adapter Màn Hình Lg 19V

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trườngSinh viên có chức năng tiếp tục học lên rất cao ở trong nước hoặc ở bên cạnh nước (Hàn Quốc, Nhật Bản) để biến đổi những chuyên gia bậc cao trực thuộc ngành tương ứng.

8.Các chương trình đào tạo tham khảo, đối sánh: Chương trình đào tạo ngành Đông phương học Trường ĐHKHXH và NV tp hcm (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội (ĐHQG HN), Chương trình giáo dục đại học ngành Nhật Bản học (2012), Hàn Quốc học, Trường ĐHKHXH và NV tp.hồ chí minh (ĐHQG TP.HCM).

Ngành Đông Phương học, mã ngành: 52220213, có 02 chuyên ngành:+ Nhật bản học+ hàn quốc học
Khối kiến thức và kỹ năng toàn khóa gồm 143 tín chỉ (TC) chưa bao hàm phần kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể hóa học (165 tiết) và giáo dục quốc chống (165 tiết).

Khối kỹ năng giáo dục đại cương: 35 TC (chiếm tỉ lệ thành phần 24,5%)Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chăm nghiệp: 108 TC (chiếm tỉ lệ thành phần 75,5%)

+ Khối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành: 4 TC+ Khối kỹ năng và kiến thức ngành: 14 TC+ Khối kỹ năng và kiến thức chuyên ngành: 72 TC+ Khối kiến thức và kỹ năng bổ trợ: 12 TC+ Khóa luận tốt nghiệp / học tập phần vậy thế: 6 TCĐiều kiện xuất sắc nghiệp: sv được công nhận tốt nghiệp lúc hội đủ những tiêu chuẩn theo Điều 20 của nguyên lý số 06/Qy

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 35 TC1.1. Lý luận chủ yếu trị: 10 TC

*

1.2. Công nghệ xã hội – nhân văn: 14 TC

1.3. Tin học: 3 TC

*

1.4. Ngoại ngữ 2: 8 TCSV chọn một trong các ngoại ngữ 2 gồm: tiếng Anh, giờ đồng hồ Nhật, tiếng Hàn, giờ đồng hồ Trung (xem mã môn sinh sống trang 67).1.5. Giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng

*

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NHIỆP: 108 TC2.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA KHỐI NGÀNH: 4 TC

*

2.2. KIẾN THỨC NGÀNH: 14 TC

2.3. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 72 TC(SV lựa chọn học một trong những 2 siêng ngành Nhật bản học, nước hàn học)2.3.1. Kỹ năng ngôn ngữ: 40 TC

*

2.3.2. Kỹ năng và kiến thức chuyên sâu: 32 TC

*

2.3.3. Kiến thức và kỹ năng bổ trợ: 12 TC

3. VIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP hoặc HỌC PHẦN vắt THẾ: 6 TC

Trong quy trình học, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký kết đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp sửa chữa cho môn học Văn hóa công ty (3TC). Khoa sẽ dựa trên tác dụng thực tập (theo chủng loại của Khoa) có xác nhận của công ty để xét điểm mang lại sinh viên. Sv vẫn yêu cầu nộp học phí (3 TC) mang đến học phần này.* sinh viên xem cây chương trình giảng dạy tại website trường https://techanoi.edu.vn